• De kinderen werden direct in het busje rondgereden.

    Hennie Prins

Werk stichting afgerond

DEN OEVER Met de overdracht van een nieuw personenbusje voor het kindertehuis in Strzyszów, Zuidoost-Polen, hebben Anny Kempeneers en Hugo Prins uit naam van wijlen Kees Klein het werk van diens stichting afgerond.In gezelschap van tolk Mariusz Vandenberg en Hennie Prins – echtgenote van Hugo, die meereisde om alle handelingen vast te leggen – vlogen de beide bestuursleden naar Katowice, waarna nog vier uur moest worden gereden om de provinciestad Strzyszów in het zuiden van Polen te bereiken.

De door Kees Klein opgerichte stichting Kindertehuis Strzyszów had nog 22.000 euro in kas en dit bedrag is gedoneerd aan de stichting Serca Secom, wat 'hart voor harten' betekent, onder de toevoeging 'ter nagedachtenis van Cornelis Jacob Klein'. Deze organisatie is door Marek Stodolak opgericht ter ondersteuning van het tehuis, waarvan hij directeur is geweest. Nu hij met pensioen is, is hij er vrijwilliger. Van het van Wieringen en omstreken afkomstige geld is een nieuwe personenbus gekocht, waarmee de kinderen uitstapjes kunnen maken. ,,De bus is voor hen een uitkomst," vertellen Hugo en Anny. ,,Het is vanuit het kindertehuis maar enkele kilometers naar een skioord en een zwembad. Als ze dat busje niet zouden hebben, moesten ze daar lopend naartoe, bepakt en bezakt met alle spullen die ze dan nodig hebben, langs een snelweg die dwars door de stad loopt. De kinderen waren er natuurlijk heel blij mee. Een van de meisjes zei dat ze er graag eens mee naar zee wil. Die heeft ze nog nooit gezien en is daar ook wel ver weg, natuurlijk. En wat wel grappig is, is dat de chauffeur nog steeds dezelfde is als in 1999, toen het vorige busje aan het kindertehuis werd geschonken."

Meer over deze bijzondere gebeurtenis in de Wieringer Courant van vrijdag 12 januari 2018 (ook verkrijgbaar op e-paper).