• Werken aan draagvlak

    Foto: Website Windpark Wieringermeer
  • tweede fotootje

    Foto: Google

Werken aan draagvlak

Het is goed voor het draagvlak in de polder. Vanuit die gedachte kwam het idee van de Poldermolen tevoorschijn. Een plek is al uitgezocht. Tussen de volkstuinen en het viaduct over de A7, aan de Oom Keesweg. Die grond is van de gemeente.

[VOOR EN TEGEN] De discussie over windenergie woedt al vele jaren. Het grootschalige Windpark Wieringermeer is een belangrijke troef voor de Nederlandse overheid, die vanaf 2020 in veertien procent van de nationale energiebehoefte duurzaam wil voorzien. De voorraad fossiele brandstof is eindig, de winning en de verbranding ervan leggen een zware last op het milieu en voor de levering zijn we afhankelijk van landen met een kwalijke reputatie. Daar staat tegenover dat niet iedereen windmolens prettig vindt staan in de omgeving en dat mensen zich ergeren aan het geluid en de slagschaduw, die ze voortbrengen. En wie zou ze graag in de buurt hebben, als maar een select groepje van de opbrengst mag profiteren?

[POSTCODEROOS] Zo werd de Poldermolen onderdeel van het Windpark Wieringermeer. ,,Vastgelegd in een motie door de gemeenteraad," aldus Van Bodegom. ,,Onder die voorwaarde wilde de gemeente meewerken aan het Windplan." Een solitaire molen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de plaatselijke gemeenschap, zo was het idee. Bij de presentatie in 2014 was nog niet duidelijk hoe dat in zijn werk zou gaan. De winst zou kunnen worden verdeeld onder allerlei maatschappelijke goede doelen, was een eerste gedachte, maar uiteindelijk is gekozen voor een molen, die door een coöperatie wordt neergezet en geëxploiteerd. Inwoners en bedrijven in een zogenaamde postcoderoos, komen voor een lidmaatschap in aanmerking. Het gaat hier om de postcodegebieden 1761, 1766 en 1771 tot en met 1779. Anders gezegd: Wieringermeer, Wieringen, Wieringerwaard en Anna Paulowna, met uitzondering van Breezand. Binnen dat areaal zijn 13.250 huishoudens en 600 bedrijven geteld.

[BASIS] Behalve Van Bodegom bestaat het bestuur uit Jeroen van Soesbergen en Vera van Vuuren; laatstgenoemde is van de Noord-Hollandse Energiecoöperatie (NHEC), die de administratie van Windcoöperatie Poldermolen Wieringermeer gaat doen. Aan hen is nu de taak een basis te leggen, breed genoeg om de molen van de grond – zo'n honderd meter boven de grond – te krijgen. Het gaat om een molen tussen de 2,3 en 3,2 megawatt, waarvan de kosten voorlopig zijn geschat op 4,5 miljoen euro. ,,We mogen vreemd vermogen aantrekken," zegt Van Bodegom, ,,maar er zal ook een deel door de inwoners en bedrijven moeten worden geïnvesteerd. Huishoudens kunnen windkavels kopen, voor 250 euro per stuk. Daarvoor krijgen ze vijftien jaar lang een fiscaal voordeel, waardoor ze na zeven jaar hun geld eruit hebben. Bedrijven kunnen tot tienduizend euro investeren. Met 1600 woningen en 300 bedrijven hebben we een basis, die groot genoeg is om de molen te kunnen oprichten."

[DRAAGVLAK] Is dan het noodzakelijke economisch draagvlak, de gemeente heeft als voorwaarde gesteld, dat er ook een maatschappelijk draagvlak moet zijn. Dat is gesteld op 2800 woningen. En dat is erg veel, binnen de postcoderoos ruim twintig procent, zegt Van Bodegom. ,,Hollands Kroon profileert zich graag als een duurzame gemeente, maar ze stelt hier een onredelijke eis," vindt Van Bodegom. ,,Daarom gaat er in de komende week een brief uit. We willen graag in gesprek over deze voorwaarde, waarvan je je kunt afvragen of ze realistisch is. Stel dat we dat aantal huishoudens niet halen, maar bijvoorbeeld wel een paar honderd bedrijven weten te interesseren, met gemiddeld tien werknemers uit Hollands Kroon. Die staan ook voor een paar duizend inwoners. Als de Poldermolen er om die reden niet komt, is het inderdaad zo dat alleen dat dertigtal boeren van het Windcollectief profiteert van het Windplan Wieringermeer. En dat was nou net niet de bedoeling. Ik ben er benieuwd naar, hoe de gemeente dat dan aan de kiezers in maart gaat uitleggen."

[CAMPAGNE] Nu is het dus zaak campagne te gaan voeren voor de Poldermolen. De aftrap werd twee weken geleden gegeven op de Boerenversmarkt aan de Wierweg. Morgen staat de windcoöperatie op de Open Winddag, die door Windpark Wieringermeer wordt georganiseerd op het ECN-terrein aan de Schervenweg, ten zuiden van Kreileroord. Overigens laat Van Bodegom nog weten dat in de folder, die op de Boerenversmarkt is uitgedeeld, een verkeerd e-mailadres staat vermeld. Het juiste is info@windparkwieringermeer.nl.