• Frits Westerkamp kondigt zijn vertrek aan in de gemeenteraad.

    Henk Cornelissen

Wethouders Westerkamp en Meskers afgetreden

ANNA PAULOWNA De gang van zaken rond de verbouwing van de gemeentehuizen De Ontmoeting en het Kroondomein heeft geleid tot het aftreden van twee wethouders. Zowel Frits Westerkamp (LADA, accommodatiebeleid) als Theo Meskers (VVD, financiën), nam donderdag per direct ontslag ten overstaan van de gemeenteraad. Daarmee namen zij de politieke verantwoordelijkheid voor het feit dat de gemeenteraad tot de verbouwing heeft besloten op basis van onjuiste financiële gegevens en voor het te laat informeren van de gemeenteraad over kostenoverschrijdingen.

De verbouwing valt in totaal 2,2 miljoen euro duurder uit dan het totaal van 7,6 miljoen dat ervoor is uitgetrokken. Daarvan waren de beide wethouders zelf ook laat op de hoogte, doordat het ontbrak aan controle op de werkzaamheden. Deze kwestie heeft vermoedelijk ook al geleid tot het vertrek van de gemeentesecretaris en de financiële topambtenaar van de gemeente. Het laat onverlet dat de beide wethouders politiek verantwoordelijk zijn en vanuit dat besef hebben zij hun ontslag ingediend. Dat gebeurde voordat LADA een motie van wantrouwen zou indienen. Een debat over de gang van zaken had weinig zin meer. Het college had al beloofd de vinger aan de pols te zullen houden met het programma Balans 2018. Dat wordt binnenkort met de gemeenteraad doorgenomen.

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen en mogelijk ook van de oppositie gaan in de komende dagen bekijken of en hoe de afgetreden wethouders worden vervangen. Het zal voor een korte periode zijn, omdat in maart een nieuwe gemeenteraad wordt gekozen. Pikant is dat de VVD daarvoor Meskers tot lijsttrekker heeft gekozen. De VVD heeft inmiddels een verklaring uitgegeven, waarin ze zich pal achter Meskers opstelt en vertrouwen uitspreekt in een goede uitslag.

Lees hierover meer, veel meer in de Wieringer Courant van dinsdag 7 november.