• Jeroen Zijlstra kreeg het eerste exemplaar van Jan de Bruin.

    Henk Cornelissen

Wieringer dijkgeschiedenis gedetailleerd beschreven

WESTERLAND 'Des morgens scheen het land in een openbare zee veranderd; stromende het water op verschillende plaatsen over het eiland heen'. Zo beschreef dijkgraaf Jacobus van Pomeren de toestand op Wieringen na de stormvloed van 14 op 15 november 1775. Tussen 20 en 23 november ging de zee dwars over Wieringen. Veel schepen vergingen, er verdronken tweeduizend koeien en schapen. De geschiedenis van dit oude eiland in de Zuiderzee is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het water. Iedere vorm van dijktechniek werd hier toegepast. Natuurlijk wierdijken opgebouwd uit een zwaar pakket zeegras, dat rond het eiland van de wadbodem werd gevist. Later volgden dijken versterkt met keien, basalt, beton en asfalt.

Herman Lambooij uit Schagen en Willem Messchaert uit Kolhorn namen dat allemaal onder de loep in het boek 'Wieringer dijkgeschiedenis', dat donderdagmiddag werd gepresenteerd in een stampvol dorpshuis 't Skrale End in Westerland. Het leverde een boeiend en aangrijpend relaas op over storm en ontij, eindeloos geploeter, geldgebrek en de kleurrijke personages belast met het dijkbeheer. Zanger Jeroen Zijlstra, in Oosterland geboren en in Durgerdam gevestigd, kreeg het eerste exemplaar uit handen van voorzitter Jan de Bruin van de Vrienden van de Hondsbossche. Sinds de vroege jaren tachtig brengt deze kring van geïnteresseerden in de Hollandse waterstaat een geschiedenisboek uit, met steun van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Historicus Lambooij (87) heeft het boek opgedragen aan twee hem dierbare, inmiddels overleden oud-Wieringers, Henk Mosk en Rie Mosk-Boersen. 

De geschiedenis van Wieringen als eiland in de Zuiderzee is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het water. Elke vorm van dijktechniek werd hier toegepast, in de hoop het woeste, nooit versagende water op afstand te houden. Dat ging niet altijd even goed. Lambooij schrijft er gedetailleerd over, met aanvulling van Willem Messchaert. 'Wieringer dijkgeschiedenis' telt 122 pagina's. Het boek is verkrijgbaar in de boekhandel en in de webshop van de Historische Vereniging Wieringen (prijs € 17,95).

Meer over deze boekpresentatie en een interview met schrijver Herman Lambooij is te vinden in de Wieringer Courant van dinsdag 12 december 2017 (ook op e-paper).