• In een stampvolle Beurszaal werd in 1954 als eerste de operette 'Monica' uitgevoerd door Thalia.

    Uit archief Thalia

'The Wiz' jubileumuitvoering Thalia

DEN OEVER Thalia Muziektheater Hollands Kroon legt in het Vikingschip de laatste hand aan de voorstelling 'The Wiz', die het hoogtepunt van het jubileumjaar moet worden. Thalia bestaat namelijk 65 jaar. ,,De leden werken er keihard aan en het plezier straalt er bij iedereen van af," aldus voorzitter Frank Maartense. 64 jaar na 'Monica', de eerste uitvoering van Thalia, toen nog een operettevereniging, is er veel gebeurd, maar de club heeft nog niets van haar glans verloren. Dat zal ook vast weer blijken in 'The Wiz'. De voorstellingen zijn op 16, 17, 18, 24 en 25 maart. Er zijn nog kaarten. Die kunnen worden besteld via www.thalia-hollandskroon.nl.

Deze geschiedenis begint op 21 januari 1953, met de oprichting van een operettevereniging in het toenmalige Hotel Smit in Middenmeer. In de Wieringermeer is op zanggebied weinig te beleven en daar moet verandering in komen. De naam wordt Thalia, naar de Griekse muze van het blijspel. De eerste productie heet 'Monica' en wordt opgevoerd in de Beurszaal van het hotel. Het wordt een topvoorstelling. 'Monica brengt Beurszaal in verrukking', kopt deze krant op 23 februari 1954. De verslaggever leeft zich uit: ,,Hier past slechts één woord: 'Hulde'. Er zal wellicht niemand zijn geweest die in zijn stoutste dromen zou hebben durven voorspellen dat de Wieringermeer iets dergelijks naar voren zou kunnen brengen...''

Het succes moest een vervolg hebben; Thalia mocht geen eendagsvlieg zijn. Het werd 'Die lustige Witwe'. Voor die tijd vanwege enige erotisch getinte scènes nogal gewaagd. Weer een hoogtepunt in het culturele leven van de Wieringermeer en het succes van Thalia kende vanaf dat moment geen grenzen. De Beurszaal liep bij iedere productie weer vol. Grote namen uit die tijd zijn Jannie Kluft, Nico Boer, Arie Kluft, Nel Braaf-Smit, Gert Bruin, Ma Boerhave, Annie Elfring en Cor van Zoonen. Kosten noch moeite werden gespaard om Thalia aan de top mee te laten doen. Financieel gezien niet altijd even verstandig; soms kwam de bodem van de kas angstaanjagend in zicht en moest er alles aan worden gedaan om ieder jaar een productie op de planken te kunnen zetten. Maar de kracht van Thalia lag niet alleen in de vocale talenten, het sterke ensemble en het orkest. ,,Binnen de club waren er geen rangen of standen en geloven deed je maar in de kerk," aldus een oud-lid. De club was een vriendenkring geworden.

Dat werd helemaal duidelijk na de brand, die op 5 januari 1981 Hotel Smit volledig verwoestte, een maand voor de uitvoering van Orpheus in de onderwereld. Na een intense zoektocht, kwam de redding vanuit De Vest in Alkmaar, waar de voorstellingen door konden gaan. Drie jaar is Thalia daar opgetreden, voordat op de plek van het hotel De Oude Beurs in gebruik kon worden genomen. In 2009 werd weer afscheid genomen van Middenmeer, nu vanwege de sluiting van De Oude Beurs. In Den Oever werd Het Vikingschip Thalia's onderkomen, waar de musical 'De Jantjes' als nieuwe voorstelling werd gepresenteerd.

Het roer ging in 2012 definitief om. Het ledental was hard teruggelopen; er was weinig of geen belangstelling meer voor de operette. De focus kwam te liggen op musicals van deze tijd en op de jeugd. Het bleek een goede zet. Het ledenbestand groeide en de jongeren kregen een steeds belangrijkere rol binnen de club, ook in het bestuur. De kindergroep van Thalia, Thalia Kids, is een groot succes waardoor de toekomst van de vereniging er goed uit ziet: sommige 'Kids' willen maar al te graag naar het grote Thalia, een poldericoon waar jong en oud, van heinde en verre, nog steeds met veel plezier naar komen kijken.