• Dat de dijk in Den Oever wordt versterkt, heeft zo zijn redenen.

    Henk Cornelissen

Zaterdag is het Dirkendag

DEN OEVER In café Tante Pietje wordt op zaterdag 18 augustus de jaarlijkse Dirkendag gevierd. Volgens de gewoonte gebeurt dat op de zaterdag die voorafgaat aan de Flora & Visserijdagen in Den Oever. Inmiddels voor de vijfendertigste keer.

De eerste Dirkendag werd gehouden in 1984. In voornoemd café zaten op een middag vijf mannen naast elkaar, die allemaal Dirk heetten. En zij wisten er nog wel een paar. Zo kwam het idee op, zo veel mogelijk Dirken bij elkaar te roepen. Een kort tevoren geplaatste oproep in deze krant leidde tot een opkomst van negentien. Daar werd de vrees uitgesproken dat de naam Dirk over enige tijd wel eens zou kunnen uitsterven, door de introductie van modieuze, eerst Engels- en daarna nog weer anderstalige namen. Wie een kind de naam Dirk zou geven, werd daarom een beloning in het vooruitzicht gesteld.

Om die reden werd ook bredere publiciteit gezocht en gevonden. Landelijke dagbladen en radio- en televisieprogramma's besteedden er aandacht aan en sindsdien bezoeken jaarlijks tientallen Dirken, Dicks en Dirkjes uit heel Nederland en soms van daarbuiten deze gezellige bijeenkomst in het café aan de Havenstraat. Ook zijn er wel eens meer dan honderd geweest. Het leverde aardige conclusies op, bijvoorbeeld dat de meeste Dirken niet te dik maar te kort zijn, een vriendelijk maar ook wat gemakzuchtig karakter hebben en nu en dan door aanvallen van dorst worden gekweld.

Het recept is door de jaren heen niet veranderd. Een tientje in de pot en gastheer Bob komt tijdig langs met een hapje of een drankje. Voor minderjarige Dirkjes is er snoep en frisdrank. De bijeenkomst is om 16.00 uur.