• Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs
  • Hanke Prijs

Adelborsten leren op bloedhete dagen omgaan met dilemma's

DEN OEVER Een paar dagen lang was het terrein bij het KNRM-gebouw aan de Sluiskolkkade domicilie van jonge adelborsten van het Koninklijk Instituut voor de Marina. Ze leerden er middels rollenspellen om te gaan met vluchtelingen, pers en een corrupt regime. Juriaan Walhout is instructeur PMMV, Praktische Maritieme Militaire Vorming: "Het scenario is geïnspireerd op de vluchtelingenproblematiek in Italië waar ze te maken hebben met criminaliteit. Het doel is dat de leerlingen leren omgaan met morele en ethische dilemma's. Maar ook met de media. Dus gesprekstechnieken, geen fysieke oefeningen. We gebruiken daarvoor acteurs en hebben externe partijen als de politie uitgenodigd om mee te helpen. Die 'spelen' hun eigen rol, maar dan die van een corrupte soort." Aan de aspirant-officieren de schone taak om alles in goede banen te leiden, de criminaliteit te verminderen en de beloftes die ze doen ook waar te maken. "Die uiteraard door ons worden getoetst. Want het is wel de bedoeling dat wat je belooft, ook waarmaakt." Op donderdagavond maakten de officieren in opleiding zich op om huiswaarts te keren.