Gemeente stelt zich niet garant voor crossterrein

MIDDENMEER De gemeente wil zich niet garant stellen voor de geldlening, die de stichting Phoenix nodig heeft voor de aanleg van een motorcrossterrein aan de Groetweg.

Wethouder Theo Groot heeft dit donderdag bekendgemaakt in een memo aan de gemeenteraad. De regionale milieudienst RUD heeft op basis van het geluidsonderzoek geen positief advies gegeven. Daarnaast is het businessplan alleen sluitend te krijgen als de gemeente zich garant stelt voor een lening van 250.000 euro. En dat vinden burgemeester en wethouders te riskant.

De gemeenteraad ging in december 2013 akkoord met de aanwijzing van het beoogde stuk grond voor een permanent crossterrein. Daar werd wel een aantal voorwaarden aan verbonden, zoals begrenzing van het geluidsniveau. Daaraan kan, gezien het negatieve advies van de RUD, kennelijk niet worden voldaan. Een andere voorwaarde was dat de gemeente alleen ambtelijke ondersteuning zou leveren en er niet aan zou meebetalen.

Om dat laatste waar te kunnen maken, biedt het businessplan, dat onlangs werd ingediend, volgens het college te veel onzekerheid. Onduidelijk is wat de opbrengst van de crowdfunding zou kunnen zijn en de rente van de lening zou maar voor vier jaar worden vastgezet. Ook worden vraagtekens gezet bij de voorgestelde jaaromzet. De gemeente wil niet voor de aflossing van de lening en het herstel van het terrein opdraaien. De stichting Phoenix gaat, volgens de laatste berichten, werken aan een beter businessplan.