• De prijswinnaars (v.l.n.r.) Bas van der Aa (derde), Ben Duchenne (kampioen) en Henk ten Hoeve (tweede).

    Bert Loos

Gezelligheid troef in dorpshuis

HIPPOLYTUSHOEF Gezelligheid was troef in de strijd om het open Wieringer kampioenschap klaverjassen in Dorpshuis Hippolytushoef. Er werd sportief gestreden. Ben Duchenne was de sterkste en mocht de wisselbeker voor een jaar in zijn prijzenkast zetten.

Aan het veertiende weekendtoernooi klaverjassen van de Dörper Activiteitensociëteit (DAS) namen 36 klaverjassers deel. De deelnemers streden zaterdag en zondag individueel aan negen tafels om het open Wieringer kampioenschap. Er waren vooral veel vertrouwde
gezichten met kaarten in de handen, maar ook nieuwkomers.

Het klaverjasweekend in Dorpshuis Hippo was een gezelligheidstoernooi. Daar droegen de deelnemers in belangrijke mate aan bij. Maar hoezeer gezelligheid ook troef was, er werd toch fanatiek om de punten gestreden, die door wedstrijdleider Gerard Kortekaas op de computer werden bijgehouden. Klaverjassen gaat in hoog tempo. De spelers denken niet lang na, maar spelen de kaarten vlot bij. De deelnemers wisselden na zestien spellen steeds van maat. Het lot bepaalde met wie de volgende serie spellen werd gespeeld. Tussen de wedstrijdronden door genoten de spelers van een lunch en ook tijdens het klaverjassen werd de inwendige mens niet vergeten. Peter Theunissen, die zelf als vierde eindigde, begon namens de DAS naar goed gebruik met de uitreiking van de poedelprijs. Die ging dit jaar naar Wil Kuvener. Ben Duchenne scoorde in de bijna vierduizend gespeelde spellen de meeste punten en nam de wisselbeker in ontvangst. Henk ten Hoeve en Bas van der Aa kregen ook een bescheiden trofee voor hun tweede en derde plaats. De eerste drie keerden bovendien met een mand vol boodschappen huiswaarts. Bijna iedereen nam overigens een met klaverjassen of in de verloting gewonnen prijsje mee naar huis. Er waren aanmoedigingsprijzen voor de verliezers van de vier zittingen op de twee dagen.

Wie na een weekend nog niet genoeg heeft van klaverjassen kan iedere donderdagmiddag een kaartje leggen of biljarten in Dorpshuis Hippo. Het volgende klaverjasevenement is een koppelwedstrijd in het najaar.