• Age Miedema (links) en badmeester Erik de Nooij: ,,We willen het zwembad meer smoel geven. -

    Henk Cornelissen

'Het moet óns bad worden'

WIERINGERWERF Nu de gemeente, als stap op weg naar zelfstandigheid, het personeel en de gebruikers van de zwembaden meer bevoegdheden heeft gegeven, knapt het in en om De Terp zienderogen op.

Met Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (SSWW) is de groep Vrienden van De Terp opgericht. Met hulp van vrijwilligers is al veel achterstallig onderhoud weggewerkt. Boeidelen zijn vervangen en er is geschilderd en in de beplanting gesnoeid. Op de heuvel vestigt een groot naambord de aandacht. Binnenkort wordt de onderwaterverlichting vervangen en worden kleine reparaties in de machinekamer uitgevoerd. Eens in de twee weken komt de groep bijeen om te bespreken wat er kan worden verbeterd. ,,Nu we een budget mogen beheren zijn de lijnen korter en dat werkt uitstekend,” aldus badmeester Erik de Nooij. ,,Eerder liepen we nogal eens vast in de organisatie, als we wat nodig hadden.”

,,We willen het bad meer smoel geven,” zegt Age Miedema, bestuurslid van SSWW.

Meer over dit onderwerp in de Wieringer Courant c.q. Wieringermeerbode van vrijdag 31 augustus 2018 (ook verkrijgbaar als e-paper).