• Sport-Nu Westerland

Wandelen over dijken en door landerijen met Sport Nu

WESTERLAND In de kantlijn van de Boerenlandfair, die aanstaande zondag op het hoogste punt van Wieringen wordt gehouden, is door Sport Nu Westerland de wandeltocht Mooi Wieringen georganiseerd. De route mag bijzonder worden genoemd, want ze gaat deels langs plaatsen die gewoonlijk niet toegankelijk zijn. De tocht is een aaneenschakeling van kronkelweggetjes en schelpenpaadjes over het glooiende landschap van Wieringen.

Met toestemming van de agrariërs gaat de route door een aantal landerijen met weidse vergezichten en door de spoorbaan die dat nooit werd; de uitgraving naast de N99 waar ooit de spoorlijn van Anna Paulowna naar Harlingen zou komen. Ook wordt een aantal oude dijken, die ooit het eiland Wieringen omringden, bewandeld. Dat biedt mooie vergezichten aan de deelnemers. Aan de kant van de Waddenzee loopt de route deels over de kruin van de dijk, wat zicht geeft over de Waddenzee en op Den Helder en Texel, als de omstandigheden dat toestaan. De tocht gaat dus over verhard en onverhard terrein en de deelnemers moeten er ook rekening mee houden dat ze nu en dan over een hek moeten stappen.

Er kan een keus worden gemaakt uit drie afstanden: 10, 15 en 20 kilometer. Halverwege is er een verzorgingspost. Aanmelden voor de Wandeltocht kan ter plaatse tussen 11.00 en 12.00 uur. Sport Nu staat vlakbij de ingang van de Boerenlandfair, op de hoek van de Westerlanderweg en de Noorderkerkweg. De kosten van deelname bedragen € 7,50. Parkeren kan alleen op het daarvoor bestemde terrein. Voor de straten en wegen daaromheen geldt in het weekeinde een wegsleepregeling. Meer informatie kan worden verkregen op de website www.sport-nu.nl of per tel. 06-53730319.