• Burgemeester Jaap Nawijn te midden van de net benoemde wethouders; vanaf links Theo Meskers (VVD), Mary van Gent (SHK) en Theo Groot (CDA).

    Henk Cornelissen

Coalitieakkoord gesloten, drie wethouders benoemd

HOLLANDS KROON De gemeenteraad heeft dinsdagavond het college benoemd. Mary van Gent (Senioren Hollands Kroon), Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA) kregen daarvoor het vertrouwen van een meerderheid van de raad.

Dat gebeurde overigens na een lang debat over het coalitieakkoord, waarvoor kort voor aanvang de handtekeningen werden gezet door de fractievoorzitters Jip Pankras (SHK, tevens formateur), Erik Annaert (VVD) en Sjaak Vriend (CDA). Dat debat ging deels over de kandidatuur van Meskers, die op 2 november nog was afgetreden, in verband met de gang van zaken rond de verbouwing van de beide gemeentehuizen. Die kostten de gemeente 2,2 miljoen euro meer dan was begroot en de gemeenteraad was daarover niet goed geïnformeerd. Een meerderheid van de raad (18 tegen 7) vond dat Meskers genoeg kwaliteiten had om een tweede kans te verdienen.

Het merendeel van de oppositie vond echter, dat de geloofwaardigheid van de politiek niet is gediend met de herbenoeming van Meskers. Na de benoeming diende Henk van Gameren (LADA) mede namens Dorien Sybenga (Anders) een motie van afkeuring in, maar dat ging de overige raadsleden die tegen de aanstelling van Meskers hadden gestemd, veel te ver. De twee eenmansfracties kregen geen van de andere fracties mee: 2-23. Annaert betreurde de actie van Van Gameren en Sybenga, omdat in het debat over het coalitieprogramma nu juist veel verantwoordelijkheid bij de gemeenteraad was gelegd en dat nadrukkelijk de samenwerking met de zeven andere partijen wordt gezocht. Dan was dit geen goed begin, vonden Vriend en Annaert.

Voor Van Gent en Groot was het een herbenoeming; zij scoorden beiden een uitslag van 20-5 in de gemeenteraad. Daarin ontbraken vier leden; twee van de coalitie en twee van de oppositie, dus dat was netjes verdeeld.

De oppositie verweet de coalitie een gebrek aan ambitie, maar die maakte op haar beurt duidelijk dat voor de nieuwe periode anderhalf miljoen euro extra nodig zal zijn, met inbegrip van 5 fte aan nieuw personeel, om delen van het programma uitgevoerd te krijgen. En dat zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen, anders dan met de gebruikelijke inflatiecorrectie. De raad zal daarin ook keuzes moeten maken, het eerst in de kadernota voor de begroting, die eind volgende maand op de agenda staat. Het is op zijn minst een uitdaging, het woord dat Pankras meermalen gebruikte bij de presentatie van het programma, dat door de samenstellers een 'koersvaste, ambitieuze en realistische voortzetting van het beleid van de afgelopen vier jaar' wordt genoemd.

De drie benoemde wethouders kwamen allen uit de gemeenteraad, wat betekent dat er drie nieuwe leden moesten worden benoemd. Aan het eind van de avond werden zij - Henk Koomen (SHK), Enno Bijlstra (VVD) en Reginald Visser (CDA) - beëdigd. Het aantal gemeenteraadsleden kwam daarmee op 28. Lars Ruiter (VVD) moet nog steeds worden ingezworen. De jonge Wieringermeerder, die levensmiddelentechnologie studeert, wordt eind deze maand terugverwacht van zijn buitenlandse stage.