College in moeilijkheden

Advertorial

Raad besloot op basis van onjuiste informatie

Henk Cornelissen

HOLLANDS KROON Het college van burgemeester en wethouders is in moeilijkheden geraakt door het oordeel van de auditcommissie over de gang van zaken rondom de verbouwing van de gemeentehuizen, De Ontmoeting en het Kroondomein.

De auditcommissie bestaat uit raadsleden die de bestedingen van Hollands Kroon controleren. Nog los van de budgetoverschrijdingen, die bijna twee miljoen euro bedragen, stelt de commissie dat de raad onjuist was geïnformeerd toen er moest worden besloten over de verbouwingen. Dat was in september 2015. Er blijken destijds te lange afschrijvingstermijnen te zijn gehanteerd, waardoor de jaarlijkse last op de begroting voor de komende jaren 171.887 euro hoge wordt. Ook stond er, per abuis, 240.372 euro te weinig in het raadsvoorstel voor de herhuisvestingskosten.

ZWAAR DEBAT Als het oordeel van de auditcommissie door de gemeenteraad wordt overgenomen, kan dat politieke gevolgen hebben voor de wethouders Frits Westerkamp (LADA, accommodatiebeleid) en Theo Meskers (VVD, financiën). Hun wacht hoe dan ook een zwaar debat, aanstaande donderdag. Een portefeuillehouder is, strikt genomen, politiek verantwoordelijk voor ambtelijke fouten.

Ook, maar dat was al eerder bekend, is geoordeeld dat de gemeenteraad tussentijds op de hoogte had moeten worden gesteld van deze en andere overschrijdingen. Meskers heeft in deze krant al toegegeven dat het lange tijd aan financiële controle heeft ontbroken in het gemeentehuis. Een gevolg van verminderde aandacht, toegeschreven aan de grote ambities van de gemeente op verschillende terreinen.

p 7